Thanh Thanh Gái Công Sở Vào Ngành

1,500 K/shot

  • Nghệ danh: THANH NHI
  • Năm sản xuất: 1998
  • Giá check: 1500k/1shot
  • SDT: 0703585098
  • Pass: Gaigoisaigon.net
  • Khu vực làm việc: QUẬN 1
  • Thời lượng trung bình khoảng 40 phút cho 1shot.
  • Em hoạt động từ 11h sáng đến 23h đêm hàng ngày.